Användarvillkor för Lekparksguiden.se

§1. Användarens relation gentemot Lekparksguiden

Din användning av Lekparksguiden.se's, tjänster och produkter (hädanefter "Tjänsterna") är föremål för ett juridiskt bindande avtal mellan Dig och Lekparksguiden.

Användarvillkoren bildar ett juridiskt bindande avtal mellan Dig och Lekparksguiden avseende Din användning av Tjänsterna. Det är viktigt att Du tar Dig tid att läsa dessa noggrant. Detta avtal kallas hädanefter "Villkoren".

§2. Accepterande av Villkoren

För att kunna använda Tjänsterna måste Du först acceptera Villkoren. Du får inte använda Tjänsterna om Du inte accepterar Villkoren.

Du accepterar Villkoren genom att faktiskt använda Tjänsterna. I sådana fall accepterar och förstår Du att Lekparksguiden kommer att behandla Din användning av Tjänsterna som ett accepterande av Villkoren från och med tidpunkten för sådan användning och framåt.

§3. Tillåten användning av innehållet på webbplatsen

Med undantag för vad som sägs i nästa stycke är det förbjudet att utan Lekparksguidens skriftliga tillstånd kopiera, reproducera, nyutge, ladda ner, lägga ut, visa, överföra, distribuera hela eller delar av innehållet på webbplatsen oavsett med vilken teknik det sker. Utan ett sådant tillstånd är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet på webbplatsen tillgängligt för allmänheten genom att rama eller spegla material på denna webbplats på andra servrar eller på annat sätt utan att först ha inhämtat vårt skriftliga tillstånd.

Utan samtycke från Lekparksguiden är det tillåtet att för personlig, icke-kommersiell hemanvändning framställa en eller några få kopior av begränsade delar av innehållet på webbplatsen under förutsättning att

  1. användaren bibehåller alla meddelanden om upphovs- och äganderätt intakta och
  2. att inga ändringar görs i materialet

Eventuellt otillåtet användande av information/material på webbplatsen sker på egen risk.

§4. Rättigheter

Förutom den begränsade licens som beviljas i § 5, bekräftar och accepterar Lekparksguiden att Lekparksguiden inte enligt dessa Villkor erhåller någon rätt, äganderätt eller intressen från Dig (eller Dina licensgivare) i eller till något material Du skickar in, lägger upp, överför eller visar på eller genom Tjänsterna. Om Du inte skriftligen avtalat annat med Lekparksguiden accepterar Du att Du är ansvarig för att skydda och upprätthålla dessa rättigheter och att Lekparksguiden inte har någon skyldighet att göra detta för Din räkning.

§5. Publicerat material

Du behåller upphovsrätten och alla andra rättigheter som Du redan innehar i det material Du skickar in, lägger upp, överför eller visar på eller genom Tjänsterna. Genom att skicka in, lägga upp, överföra eller visa materialet beviljar Du Lekparksguiden en evig, oåterkallelig, global, royaltyfri, överförbar och icke-exklusiv licens att mångfaldiga, anpassa, ändra, översätta, publicera, offentligt framföra, offentligt visa och distribuera det material Du skickar in, lägger upp eller visar på eller genom Tjänsterna.

Du accepterar att licensen inkluderar en rätt för Lekparksguiden att

Du bekräftar och garanterar att Du har alla nödvändiga rättigheter och behörigheter för att kunna bevilja den ovannämnda licensen. Observera att det är förbjudet att publicera material där Du inte äger upphovsrätten. Lekparksguiden ansvarar inte för material publicerat av dess användare.